ΕΣΠΗΤ: 3ωρη στάση εργασίας στις Αττικές εκδόσεις για συμπαράσταση στη δίκη της απολυθείσας συνδικαλιστικής εκπροσώπου Ιωάννας Καζάκου. Η δίκη θα πραγματοποιηθεί μετά τις 10:30 στην Ευελπίδων.

Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ)

Ένωση Προσωπικού Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΠΠΗΤ)

Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών

Γραφικών Τεχνών Τύπου & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΕΛ)

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Tα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδικαλιστικών Ενώσεων ΕΣΠΗΤ, ΕΠΠΗΤ και ΠΕΛ  αποφάσισαν και γνωστοποιούν την πραγματοποίηση 3ωρης στάσης εργασίας στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. για την Παρασκευή 17 Ιουνίου  2011 και από ώρα 11: 00 έως 14: 00.

ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ

Την συμπαράσταση στην απολυθείσα συνδικαλιστική εκπρόσωπο της ΕΣΠΗΤ κ. Ιωάννα Καζάκου

ΕΣΠΗΤ,  ΕΠΠΗΤ,  ΠΕΛ

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: